Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

NALEŻĄCYCH DO GMINY ŁUKTA

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Położenie

Opis
dzierżawionego
gruntu

Informacja
o przeznaczeniu
wydzierżawionego
gruntu

Mapa Łukta

1

część
dz. ew.
166/2

0,0292

obręb Ględy

Brak jest
aktualnego planu
zagospodarowania
przestrzennego.
Posiada użytek:
Br/RIVa.
Ogródek
przydomowy.
Mapa Łukta

2

część
dz. ew.
81

0,0009

obręb Łukta

Nieruchomość
przeznaczona
w MPZP:
MU - adaptowana
zabudowa
mieszkalno -
usługowa.
Posiada użytki
rolne: Bi

Poprawa warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Zorganizowanie miejsca dla dzieci przy letnim ogródku w kawiarni.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-17
Data publikacji:2017-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:263