Ogłoszenia o przetargu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o przetargu

13 stycznia 2017

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

NALEŻĄCYCH DO GMINY ŁUKTA

 

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łukta obręb Łukta gm. Łukta,
dz.ew. nr nr 257/95, 257/96, 257/97, 257/98, 257/99.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Położenie

Przeznaczenie
w MPZP

Opis
nieruchomości

Mapa Łukta  

1

257/95

0,1218

Łukta

„3MU”– tereny zabudowy

mieszkalno - usługowej

Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona 
w bezpośrednim sąsiedztwie pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działek niezabudowanych. Dojazd do terenu, na którym znajduje się wyceniana działka prowadzi ulicami
o nawierzchni utwardzonej.
Teren działki płaski o bardzo dobrych warunkach inwestycyjnych. Działki niezagospodarowane porośnięte darniną trawy. Kształt działki regularny, prostokąt o proporcjonalnych bokach. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona.

2

257/96

0,1228

Łukta

„3MU”– tereny zabudowy

mieszkalno - usługowej

3

257/97

0,1237

Łukta

„3MU”– tereny zabudowy

mieszkalno - usługowej

4

257/98

0,13216

Łukta

„3MU”– tereny zabudowy

mieszkalno - usługowej

5

257/99

0,1214

Łukta

„3MU”– tereny zabudowy

mieszkalno - usługowej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kotkowo obręb Kotkowo gm. Łukta,
dz.ew. nr nr 88/79, 88/81, 88/83.

Mapa Kotkowo

1

88/79

0,1320

Kotkowo

„1RI”– teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu o proporcjonalnych bokach. Położona jest na terenie lekko pofałdowanym. Dojazd do działek drogą gruntową nieutwardzoną.
Na działkach znajduje się drzewostan sosnowy – bez wartości gospodarczej, stanowiący element rekreacyjny działek.

2

88/81

0,1511

Kotkowo

 

„1RI”– teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej 

3

88/83

0,1482

Kotkowo

 

„1RI”– teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej 

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Florczaki obręb Florczaki gm. Łukta,
dz.ew. nr nr 406/2.

Mapa Kotkowo
1 406/2 0,34 Florczaki Brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana posiada kształt trapezu. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako użytek gruntów o symbolu Tr – tereny różne. Działka stanowi część dawnego wyrobiska kopalni żwiru. Teren jest dość znacznie skonfigurowany.
Działka niezabudowana i niezagospodarowana, w części porośnięta samosiejkami drzew iglastych, w części porośnięta trawą.
Teren nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-13
Data publikacji:2017-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:662