Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

UWAGA PTASIA GRYPA

10 grudnia 2021

Realizując zalecenia Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków apelujemy o wzmożenie czujności i przestrzeganie zasad w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Przypominamy również  o obowiązku wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  4 kwietnia 2017 roku   sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. rok 2017, nr 0, poz. 722) w §1 ust1 pkt 2 lit. B polegającym na   zgłaszaniu do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków trzymanych stale  w pomieszczeniach mieszkalnych, obowiązek ten ciąży na każdym hodowcy drobiu. Jednocześnie apelujemy o zgłaszanie do  Powiatowego Lekarza Weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym

GT.6831.5.2020 - Odwołanie rokowań na sprzedaż budynku mieszkalnym przy ulicy Warszawskiej 7 wraz z udziałem wynoszącym 9/100 w gruncie, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 252/1 o powierzchni 1264 m2

6 grudnia 2021

Weryfikacja dokumentów - GRANTY PPGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

23 listopada 2021

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców obowiązek weryfikacyjny dokumentacji Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR". W związku z powyższym osoby, które złożyły wnioski do Gminy Łukta proszone są, w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 r. o dostarczenie

  • członek rodziny to jest rodzic, dziadek, pradziadek, opiekun prawny pracował w PPGR wskazanym w punkcie 2b oświadczenia, (honorowane są następujące kserokopie dokumentów np. świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacje ubezpieczeniowe z adnotacją o zatrudnieniu oraz zaświadczenia wydane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaświadczenia wydane przez ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych lub też inne dokumenty wydane przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PPGR).

 

Informacja

29 października 2021

W związku z wdrażaniem rozwiązań technicznych w systemie wydawania dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną informujemy, że w dniu 05 listopada 2021 r., składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego/zgłaszanie utraty lub uszkodzenia
dowodu osobistego/odbieranie dowodów osobistych będzie możliwe do godziny 11.00. 

Za utrudnienia przepraszamy

II rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gm. Łukta na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 5

29 października 2021

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach!!

15 października 2021

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Głównym celem programu Granty PPGR jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i Internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Gmina Łukta zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru.

Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:

Czytaj więcej o: Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach!!

Dotyczy: działań odnośnie afrykańskiego pomoru świń (ASF)

21 października 2021

GT.6840.6.2021 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie i miejscowości Łukta

8 października 2021

Uwaga na fałszywe SMS od nadawcy Kwarantanna

24 września 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-06
Data publikacji:2015-05-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:93901