Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 stycznia 2019

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku
Dotyczy: rocznika podstawowego  2000 oraz roczników 
starszych 1995-1999.
 
 
Szanowni Państwo niebawem otrzymacie „Wezwania do kwalifikacji wojskowej”.   Dla mieszkańców Gminy Łukta przeprowadzona zostanie w dniu     20 lutego  2019r. dla mężczyzn  i 14 marca 2019r. dla kobiet w miejscu   wskazanym w wezwaniu. Uwaga jest to nowa lokalizacja  Powiatowa Komisja Lekarska budynek Centrum Użyteczności Publicznej sale 232, 237 i 238,  Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 9 ( za budynkiem starostwa), tel informacyjny  607657886).  Proszę dokładnie zapoznać się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie wezwania.
 
Gdybyście z ważnych przyczyn nie mogli stawić się do kwalifikacji we wskazanym dniu pamiętajcie, że można to będzie uczynić do dnia 15 marca 2019 roku włącznie.  W przypadku konieczności skorzystania z innego terminu ( niż 20.02.2019)  proszę o skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Łukcie tel. 896475070 –Jerzy Stachyrak w poniedziałki, środy i piątki.
 
Przypominamy również , że zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.  Ci z Was , którzy nie dopełnili tego obowiązku muszą to uczynić niezwłocznie.
 
Zwrot kosztów przejazdu będzie realizowany na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń , podstawą naliczenia jest tabela cen za bilety jednorazowe   PKS Ostróda.  Dotyczy to wypłat realizowanych  w lokalu komisji w  dniu 20.02.2019r.   W innych przypadkach w siedzibie  urzędu gminy.
 
Pamiętajcie w pomieszczeniach  Powiatowej Komisji Lekarskiej mogą przebywać tylko osoby wezwane do kwalifikacji -  posiadające wezwanie .
 
Apelujemy o terminowość, zabranie z sobą niezbędnych dokumentów oraz o właściwe zachowanie  się w trakcie pobytu w Powiatowej Komisji Lekarskiej.
 
Z upoważnienia Wójta
Jerzy Stachyrak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-11
Data publikacji:2019-01-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:278